Høringssvar fra Jorunn Flaata

Dato: 03.04.2022

Oppretthold retten til fritt behandlingsvalg!