Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 742176

Dato: 02.11.2021

Et absolutt Ja til kontanter !