Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 851644

Dato: 04.11.2021

Bankene bør ha både kontanter og elektronisk betaling. Kontanter må være lett tilgjengelig, for kontanter er viktig beredskap: Dersom strømmen i samfunnet skulle bli borte i en lengre periode, eller datasentraler ødelagt, så vil ikke samfunnet fungere. Da må man ha kontanter tilgjengelig, og bankene må sørge for dette.