Høringssvar fra Marit McClusky

Dato: 02.11.2021

Vi trenger kontanter. Et kontantløst samfunn gir bankene all makt og kontroll. Ved brudd på nett vil vi stå maktesløse. Nett kriminalitet kommer til å øke drastisk og vi vil ikke ha mulighet til å forsvare oss.