Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 522193

Dato: 02.11.2021

Kontanter må fortsatt være TVUNGENT betalingsmiddel!