Høringssvar fra Per-Arne Holt-Seeland

Dato: 01.11.2021

Såvel prinsippiellt som beredskapsmessig bør det være likeverdige håndterings- og bruksmuligheter med kontanter som med digitale verdihåndteringer.Bankene er styrt av økonomisk og annen politikk.Digitale tjenester er avhengi av at alt teknisk til enhver tid fungerer. Enkeltindividet får begrensninger i praktisk råderett over egne midler uten kontanter. Banktjenestene vil ved ensidig digital håndtering forventes å bli betydelig dyrere. Beredskapsmessig er det både i eget(DFB)og andre land et markert poeng med egen begrenset kontantantbeholdning av rene berdskapshensyn.