Høringssvar fra Stian Antonsen

Dato: 15.09.2021

Tallene som viser kontantbruk må ses i sammenheng med et stort antall brukersteder hvor kontanter ikke aksepteres. Nettopp på grunn av nedgang i brukersteder vil også tallene nødvendigvis viser en nedgang, det forteller intet om behovet for tilgang til kontantbruk.

Et annet moment er at det pr i dag er en stor andel av befolkningen som ikke har tilgang/eller får tilgang til konto med kort. Denne gruppen er helt avhengig av muligheten til å gjøre opp for seg med kontanter.

Et siste moment er befolkningens rett til å leve uten å bli sporet for hver transaksjon.