Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 834072

Dato: 03.11.2021

Jeg foretrekker kontanter som en viktig del av ett samfunn, det er noe som er sikker betalingsmetode, noe det ikke kan gå noe feil med. Hvis vi tar bort kontanter og gjør det om til digitalt. Så er det ikke like sikkert å kjøpe, hvis det skulle oppstå noe problemer i systemet. Dessuten synes jeg også at kontanter setter preg av hvem vi er gjennom symboler og bilder. Hvem vi er som nasjon. Dette er også en god ting å ha når vi blant annet har turisme. Det finnes så mange gode argumenter for å ha kontanter. Jeg stemmer ja til kontanter.