Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 572505

Dato: 02.11.2021

Ja, til kontanter