Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 161934

Dato: 15.09.2021

I en verden der alt digitaliseres så blir vi veldig sårbare. Det er enkelt og oversiktlig, men upålitelig, sårbart og sporbart å la alt foregå digitalt.

Små ting som fungerer best med kontanter forsvinner også. Som å kjøpe lodd, gi en bursdagsgave, gi et barn penger til å kjøpe en is eller til å putte på sparebøssen. Dette forringer hverdagen.

Mange steder er det også dårlig dekning og digital betaling kan derfor være upålitelig eller umulig i perioder.

Når strømmen går vil selvsagt ingenting fungere. Har en ikke dekning eller strøm på telefonen så vil ikke Vipps fungere heller.

Og om noen vil skade et land som er kontantløst så kan de lett gjøre befolkningen hjelpeløse i en krisesituasjon ved å hacke seg inn i nettverk eller å ødelegge strømforsyningen.

I krig og nød vil det være kontanter som virker. Å ha kontanter liggende i tilfelle noe skjer er derfor en sikkerhet.

Så har en sporbarheten. Når en bruker digital betaling så lagres all informasjon. Hvor du har vært og hva du kar kjøpt. Dette strider egentlig mot personværnet da bankene bevarer disse opplysningene. De kartlegger dine vaner, hvor du har vært og når og hvor du pleier å handle. Og hva hindrer bankene i å selge disse opplysningene videre? Eller hva skjer om banken hackes? Hvor er da sikkerheten?

Det er ikke alt man vil at skal lagres heller. At du går på polet, gir en gave, kjøper en billett eller et brukt skap av noen. Hvorfor skal alt slikt lagres? Hvor blir det av privatlivet og personvernet?

Bankene liker ikke kontanter av flere grunner, men en stor grunn er at de tjener på alle digitale transaksjoner, ikke på kontant betaling. Kontanter tjener de ikke på da kontanter er gratis å bruke og ikke avslører de handlevanene dine heller. Så det er en av grunnene til at de vil ha dem bort. Den andre er den kontrollen som de vil ha over oss alle og at vi blir avhengig av dem.

Banken kan f.eks hindre deg i å handle på steder de ikke liker at du handler om kontaktene forsvinner. Da kan de sperre kortet ditt til bruk der de ikke ønsker at du skal handle, eller begrense kjøpene der. F.eks hvor ofte du får handle på polet. Vi ser jo denne kontrollen allerede da enkelte blir nektet vippskonto pga at det strider mot bankens agenda eller at banken ikke liker en organisasjon. Andre kan bli nektet å handle på nettet. På denne måten blander bankene seg inn i privatlivet til folk.

Om kontantene forsvinner så vil de ha full kontroll og oversikt over hver enkelt bankkunde og over pengebruken deres.

Det er heller ikke alle som kan bruke kort i dag. Mange har utfordringer som gjør at det er umulig for dem.

Tenk også på hvor mange som mistet kontoen sin i bankene pga at de ikke kunne fremlegge pass. Mange hadde vært kunder i årevis, men måtte legitimere seg på nytt med pass. Det er ikke alle som har pass eller som har mulighet til å skaffe seg pass. Alvorlig syke, psykisk syke, narkomane og fattige fikk et problem og mange mistet urettferdig kontoen sin. Dette viser hvor stor kontroll bankene alt har. Skal vi virkelig gi dem enda større kontroll og makt over befolkningen?

Forsvinner kontantene hvem har da kontroll? Bankene eller staten? Den som kontrollerer pengene kontrollerer også hele livet til folk.

Om kontantene forsvinner får da alle lov til å ha en konto?

Ellwr kan noen da nektes å ha en konto?

Har du ingen konto så kan du heller ikke få lønn. Får du ikke lønn så kan du ikke leve.

Er det virkelig blitt så ille at myndighetene seriøst vurderer å la bankene styre over befolkningens liv og død?

Om kontantene forsvinner så kan banken gjøre som de vil. De kan selvsagt bestemme mye av rentesatser, gebyrer og pengebruk alt nå. Men forsvinner kontantene så kan de også bestemme at det skal koste å ha penger i banken. Sette minusrenter slik at du må betale for å ha penger der. Har du lite så vil de trekke av de kronene du har til kontoen er tom. De vil da egentlig kontrollere hele livet ditt.

Alt i dag kontrollerer egentlig bankene mye av pengene våre da de hindre oss i å ta ut de kontanterne vi ønsker. Vi får ikke lov til å ta ut mer av våre egne penger i kontanter en det de tillater hver uke, og de bestemmer også hvor mye vi kan få ta ut om gangen. Og om vi vil veksle inn kontanter så skal de vite hvor de kommer fra. Bankene bedriver et overformynderi og myndighetene har gått med på det.

En kan heller ikke handle med kontanter hvor som helst lenger. Politikerne har stått og sett på at bedrifter og tjenester har lagt til rette for at kontantbruken forsvinner, dette skjer også i offentlig sektor. Hvorfor har ingen tatt til ordet for at dette bærer i gal retning?

Myndighetene har i stedet lagt restriksjoner på kontantbruk.

En kan ikke lenger ha en sparebøsse hjemme og spare til en dyr ting. Da må en vise til hvor pengene kommer fra likevel om en har spart over flere år.

En kan heller ikke kjøpe f.eks en bruktbil eller en båt kontant lenger da det ikke lenger tillates å betale kontant over en viss sum. Dette er overformynderi. De sier så fint at det er for å hindre kriminalitet og hvitvasking. Men tror myndighetene virkelig på at ikke kjeltringer finner andre måter å omgås det problemet på? De ligger alltid et skritt foran uansett. De vil ordne seg på andre måter.

Så om kontantene forsvinner så eier banken oss. Da må vi knele og bukke for å få lov til å bruke våres egne penger.

Opplysningene de lagrer kan selvsagt også misbrukes da andre kan klare få tilgang til lagrede opplysninger. Datakriminalitet, stjålet indentitet, svindling og tømming av folks kontoer har økt drastisk.

Det er derfor viktig at vi bevarer kontantene. De virker alltid og kan ikke spores og vi bevarer kontrollen selv.

Så kan bankene forbli det de skal være: En bank som yter tjenester for folk. Ikke våre overformyndere, overordnede og kontrollører.