Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 141109

Dato: 15.09.2021

Jeg mener det bør være uten spørsmål og utenfor diskusjon at bankene skal være underlagt finansforetaksloven paragraf 16-4, da finansinstitusjoner ikke har eller burde ha myndighet til selv å unnvike lovverket de er pålagt og forventet å operere under.

Videre er jeg for forbrukerens rett til å benytte seg av kontant betaling, og anser denne høringen som tryggende for forbrukerens rett til å ha tilgang til og rett til å benytte kontant betalingsmiddel.