Høringssvar fra Anita Kristiansen

Dato: 18.09.2021

Helt klart at bankene skal ha kontanter til de som ønsker det. De må jo følge lovverket.