Høringssvar fra Bank Norwegian ASA

Dato: 10.12.2021

Høringsinnsipll er lagt til som vedlegg

Mvh

Bank Norwegian

Vedlegg