Høringssvar fra Alex Zografos

Dato: 16.09.2021

Bankene må ha tilbud om kontanter, da de i motsatt fall fullstendig overtar eierskap til hvordan jeg bruker mine midler. Uten kontanter vil bankene også ha muligheter til å pålegge minusrente, noe som igjen gjør at jeg mister kontroll og eierskap over mine midler. Bankene er en tjenesteyter og og må fortsette med å være dette på kundenes premisser. Forsvinner kontantene, så har vi full overvåking, og er fratatt råderett over egen midler.

Ja til kontanter.