Høringssvar fra Alexander Ekeli

Dato: 03.11.2021

Dette er utrolig viktig, og noe jeg setter pris på at klargjøres.
Den tilsynelatende utfasingen av kontanter er etter mitt syn et av de største problemene med tanke på beredsksap vi kan skape for oss selv.