Høringssvar fra Torunn Lunddsholt

Dato: 14.09.2021

Bankene må ha kontanttilbud.