Høringssvar fra Skattedirektoratet

Dato: 09.12.2021

Vedlagt følger Skattedirektoratets høringssvar.

Vedlegg