Høringssvar fra Kenneth Dahl

Dato: 02.11.2021

Det norske folk har rett til å fritt råde over egne midler. Da må det finnes kontanttilbud for å ivareta denne rettigheten.