Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 322083

Dato: 22.09.2021

Det er ekstremt viktig at enhver bank har plikt til å gi bankens kunder mulighet til innskudd og uttak av kontanter, enten i egen regi eller gjennom avtale med andre tilbydere av kontanttjenester.