Høringssvar fra Britt Nilgard

Dato: 16.09.2021

Vil ha både kontanter og elektronisk betaling