Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 732107

Dato: 02.11.2021

Ja til kontanter.