Høringssvar fra Eve Thoresen

Dato: 16.09.2021

Bør alltid være et kontant tilbud!