Høringssvar fra Torgrim Kiil

Dato: 02.11.2021

Kontanter er meget viktig for veldig mange av våre eldre som ikke forstår eller klarer å benytte digitale løsninger, dette gjelder også for psykisk utviklingshemmede.

Barn har problemer med å forstå verdien av penger så lenge det bare er et tall i et kort.

Lag, foreninger og til og med den norske kirke(kollekt) taper inntekt når folk ikke har kontanter. Dette ser jeg med meg selv, jeg kjøper ikke lodd i lotterier lengere om jeg ikke har kontanter.

Veldedige organisasjoner får inn mindre penger.

Våre fattige og utslitte får ikke inn tiggerpenger og skyves over mot stjeling og ran.

Vi vil også få ekstreme problemer ved et større utslag av internett, ved for eksempel en elektronstorm fra solen som slår ut satellitter og nett så vil ingen kunne handle uten kontanter og etter veldig kort tid vil folket starte plyndring av butikker og lager.

Vi har også et beredskapskrav om kontanter.

Og vi har et lovverk som sikrer oss tilgang til kontanter men som bankene og mange forretninger ikke vil følge. Dette må få følger for dem som bryter lovverket.