Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 393006

Dato: 26.09.2021

Dersom bankene ikke følger regelverket de er pålagt, må regelverket skjerpes slik at bankene hentes inn og får lovens krav tydeligere definert. Jeg er ikke for endring av dagens praksis, men siden bankene tydeligvis sluntrer unna å følge lovens intensjon bør man ikke komme bankene i møte ved å utvanne deres plikt til å tilby sine kunder kontant tjenester. Alt som er med på å utvanne bankenes plikt til å opprettholde kontanttjenester er jeg i mot. Man ser nå at norsk kraftforsyning er sårbar siden norske politikere gir bort styringa av krafta vår til eu. Får man digitalisert pengesystemet en dag, så ligger makten til kjøp og salg i noen veldig få hender. Uten strøm fungerer heller ikke digitale penger. Fortsett å tving bankene til å tilby kontanter i kundens egen bank.