Høringssvar fra Norges Bondelag

Dato: 09.12.2021

Norges Bondelag støtter forslaget om å innføre en ny bestemmelse i finansforetaksforskriften § 16-8 om at den enkelte bank må sørge for at kundene har mulighet for å sette inn og ta ut kontanter, enten i bankens egen regi eller gjennom avtale med andre tilbydere av kontanttjenester.