Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 711461

Dato: 02.11.2021

Skam Dere banker, alle har rett på kontanter.

Få frem minibankene igjen og gjør det lettere for bedrifter å veksle inn og ut kontanter.