Høringssvar fra Odd helge Myrstad

Dato: 02.11.2021

Hei

Har mange meninger om bank. Her er noen.

1 Banker skal ha minibank. utplassert flere steder. Det skal være lett å få tak i kontanter.

2 Det skal å være mulig å komme inn i bank og snakke med noen der uten forhåndsbestille time.

3 banker burde ikke ha lov til å kreve renter høyere enn markedsrenten uansett hva slags lån eller kreditt det gjelder. Det er en mere nn stor nok margin til at de kan drive sikkert.

4 Banker burde ikke utbetale utbytte til kunder. Da burde de heller redusere gebyrer slik at det de utbetaler kommer alle likt til gode. utbytte ganger de som har mest penger i banken. Det er ikke bra.

5 Banker burde påminnes sterkt at de er der for å yte en service til folk og bedrifter ikke bare mele sin egen kake og tjene penger som gribber. Er uforskammet de skviser mest mulig ut av klientene