Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 333571

Dato: 23.09.2021

JA til kontanter - i alle sammenhenger