Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 541855

Dato: 02.11.2021

Finanstilsynets forslag til forskriftsendring tiltredes.