Høringssvar fra Steinar Dahlen Vidnes

Dato: 23.10.2021

Dette er heilt horribelt .Berre det å vurdere å nekte å ta i mot kontanter er rett og slett ein skam. Eg har ikkje tall på kor mange ganger det har vært problem med å betale med kort i butikker , pga feil frå banker, feil på kortterminalen, og ikkje hatt internett eller nettverk. Å fjerne kontanter er rett og slett eit brudd på menneskerettigheter.
Eit samfunn uten kontanter er verdiløst. Og viss man fjerner kontanter eller at banker nekter å ta innskudd av kontanter er då neste steg fulltendig overvåking..

Og fjerne kontanter er IKKJE eit godt steg til å fjerne svart betaling. Vi trenger kontanter i tilfelle at internett eller annet gjær det umulig å betale med kort eller vipps. Derfor må bankane ha eit tilbod om kontanter, og tjenesteytere MÅ fortsatt være pliktige til å ta imot betaling i form av kontanter. Dette er svært viktig. Det er fortsatt noen som ikkje bruker kort så ofte. Og Uten kontantane vil også banken og bankane ha muligheter til å pålegge minus rente som igjen vil føre til at eg mister mine eigerskap til midlane mine og korleis eg brukar desse. Og viss vi ikkje har kontantar så vil man få en fullstendig overvåking og er regelrett fratatt råderetten over eigne midlar
Derfor MÅ bankane og andre tjenesteytere ha tilbod om kontantbetaling enten dei er leger, hotell , butikker eller banker.

Bruk meir kontanter .. JA TIL KONTANTER og NEEEI til eit kontantløs samfunn.