Høringssvar fra Merete Gulowna Dahle Houthuyzen

Dato: 02.11.2021

Jeg vil fortsatt ha mine kontanter ! Banken skal tjene meg, og ikke jeg, banken! Jeg bebetaler også for det!