Høringssvar fra Odd Arne Hermansen

Dato: 03.11.2021

Kontanter og bruk av kontanter er viktig for personvernet og anonym handel. Argumenter om svart handel er urimelig, i og med at mesteparten av økonomisk kriminalitet utføres uten bruk av kontanter. De er viktig for befolkningens sikkerhet i krisesituasjoner. Og de er viktig for den enkeltes valgfrihet.
Hilsen Odd Arne Hermansen.