Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 103741

Dato: 14.09.2021

Muligheter for kontantinnskudd og kontantuttak for private og næringsdrivende må gjøres enklere og mindre kostnadskrevende.