Høringssvar fra Liv Rosenstand

Dato: 02.11.2021

Kontanter må fortsette å være et gyldig betalingsmiddel som kan brukes alle steder. Det må tilrettelegges for lettere tilgang enn på nåværende tidspunkt at folk kan ta ut penger i minibanker og banken samt butikker. Ved strømbrudd og andre tekniske problemer er det viktig at kontanter kan dekke kunders behov. Det bør også installeres fler minibanker enn det er i dag.