Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 374554

Dato: 24.09.2021

Jeg støtter kontanter og ønsker å ha dem til tilgjengelig