Forsiden

Høringssvar fra Institutt for samfunnspsykologi, Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen

Dato: 28.10.2020

Høringsvar - Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator)

Forslaget til enringer som beskrives fremstår som et godt initiativ som bidrar til å se hele barnet og familien. Helheltlige og koordinerte tjenester gjennom hele barnets oppvekst vil bidra til at barn og familier får bedre tjenester som de i større grad kan gjøre seg nytte av gitt at implementeringen av de foreslåtte endringene gjennomføres på en god måte.

Tormod Bøe,

Førsteamanuensis ved Institutt for samfunnspsykologi,

Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen