Forsiden

Høringssvar fra Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Seksjon for utdanning, Oslo kommune

Dato: 30.10.2020

Oslo kommunes høringsuttalelse ligger vedlagt.

Med vennlig hilsen

Dag Johannes Sunde

spesialrådgiver

+47 907 30 423

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Seksjon for utdanning

oslo.kommune.no

Sentralbord: 21 80 21 80

Vedlegg