Forsiden

Høringssvar fra Norsk Kiropraktorforening

Dato: 30.06.2020

Norsk Kiropraktorforening (NKF) takker for å ha fått "Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for sammensatte tjenester" til gjennomsyn.

NKF har ingen innspill eller merknader til høringsutkastet.