Forsiden

Høringssvar fra Tannhelse Rogaland FKF (Den offentlige tannhelsetjenesten i Rogaland)

Dato: 01.11.2020

Den offentlige tannhelsetjenesten i Rogaland stiller seg bak høringsuttalelsen til den norske tannlegeforeningen (NTF). Den offentlige tannhelsetjenesten har jevnlig tilsyn med alle barn og unge mellom 3 og 18 år, samt utsatte grupper. Vi ber derfor Departementene spesielt merke seg punktet i høringsuttalelsen som omhandler Den offentlige tannhelsetjenestens ansvar og samarbeidspartnere. Vi ønsker også å trekke fram avsnittet Tannhelsetjenesten må inkluderes. God oral helse er av avgjørende betydning for allmenn helse og for at barn og unge skal fungere godt fysisk, psykisk og sosialt. Oral helse er en viktig del av et generelt helsebegrep, og det handler om mer enn å ha friske tenner uten sykdom (karies). Det handler om å kunne spise, snakke, smile og kommunisere med andre. Det handler om å være fri for smerter og ha kontroll på sin spyttsekresjon (ikke sikle).

Tannhelsetjenesten har en helt naturlig plass når det skal gjøres endringer i regelverket for å få bedre velferdstjenester for barn og unge. Tannhelsetjenesten er en viktig del av det helhetlige helsetjenestetilbudet både på overordnet nivå og på systemnivå, og vi ser det som nødvendig at de foreslåtte regelverksendringene tas inn i tannhelsetjenesteloven.