Forsiden

Høringssvar fra Norske ortoptisters forening

Dato: 21.09.2020

Norske Ortoptisters forening synes det er flott at man forbedrer velferdstjenester for barn og unge med sammensatte behov. Vi er opptatt av at barn som trenger briller for å kunne se, kommunisere, sosialisere, lære og utvikle seg normalt, får det, og at oppvekstvilkårene for denne gruppen optimaliseres gjennom dette. Ingen med brillebehov på +7.0 klarer å gjennomføre videregående uten briller eller kontaktlinser, er vår påstand. Vi håper å få tilbake noe av den økonomiske støtten til briller for barn over 10 år, som ble tatt helt bort 1.mars i år. Barn og unges behov for å se godt er grunnleggende for deres utvikling, og de økonomiske utgiftene dette påfører enkelte familier kan være svært utfordrende. Barn som har behov for briller men ikke får det, vil få nedsatt mulighet til normal utvikling, med de konsekvenser dette gir både barnet og familien. Vi oppfordrer til forebygging av slike problemer, ved på statlig eller kommunalt nivå å gi støtte til briller til barn som trenger det.