Forsiden

Høringssvar fra Sykehuset i Vestfold, Habilitering, klinikk medisin

Dato: 29.10.2020

1. Generelt-en svært omfattende dokument. Kunne med fordel vært strammet opp, og forkortet.

2. Flott med intensjon om å harmonisere de ulike velferdstjenetene, men fortsatt er det for lite harmonisering mellom utdaning og helse. Det er feks ikke foreslått at det skal være lovpålagte samarbeidsavtaler mellom skole og helse-omsorg.

3. Det er også behov for bedre samarbeidsrutiner mellom barnevern og enhet for funksjonshemmede, her blir det ofte diskusjoner om hvem som skal betale for tiltakene.

4. Flott at barnekoordinator løftes. Det viktigste er å ha tid og fullmakter som koordinator. Har man ingen av delene, får man ikke gjort noe. En koordinator kan også få føringer fra egen kommune som gjør at hun føler seg presset på å ikke foreslå tiltak som er for ressurskrevende for kommunen. Koordinatorer må ha dette som en del av sin stilling, ikke i tillegg til en full stilling.

5. Dette med alvorlighetsgrad for å få koordinator kan blir uklart-hva skal være innslagspunkter for å få det? Hvem bestemmer det? i i spes helsetjenesten er bekymret for at det kan gi oss oppgaven med å vurdere/definere alvorlighetsgrad.

Aina Sander

Seksjonsleder

Habilitering

Sykehuset i Vestfold