Forsiden

Høringssvar fra Fylkesmannen i Trøndelag

Dato: 26.10.2020

Fylkesmannen i Trøndelag har lest igjennom lovforslaget om harmonisering av lovverk «Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator)».

Lovforslaget om en styrket samarbeids- og samordningsplikt mellom alle tjenestene som møter barn, unge og familier er etterlengtet. Forslaget er gjennomgått i et samarbeid mellom Oppvekst- og velferdsavdelinga og Helse- og omsorgsavdelilnga og støttes av Fylkesmannen i Trøndelag.