Forsiden

Høringssvar fra Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR)

Dato: 31.10.2020

Innspill fra Sentralt ungdomsråd i Oslo om Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator)

Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR) takker for muligheten til å komme med innspill til saken om bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud.

I denne saken er SUR spesielt opptatt av ivaretakelsen av barns rett til medvirkning, samt prosessene for oppnevning av barnekoordinatorer. Vi har følgende innspill:

 • Vi mener at barnet/ungdommen selv må få være med i prosessen med å utnevne en barnekoordinator, f.eks. gjennom å være med på intervjuene av barnekoordinator, eller ved å nedsette et ungdomspanel som gjennomfører intervjuer.

 • Vi mener at det må sørges for at det er gode kanaler for å gi tilbakemelding om tjenestene barnet mottar: Det må kunne si hva det mener eller vil uten at de voksne avviser dem eller dømmer barnet ut fra det de sier.

 • Vi mener at det må sørges for at det er lav terskel for å gi tilbakemeldinger og medvirke i de tilbudene man benytter seg av.

 • Vi mener også at det bør sørges for at det foreligger felles retningslinjer for barnekoordinatorene så de vet hva som forventes av dem, og slik at tilbudet blir forutsigbart.

Vi mener at barnekoordinatoren bør:

 • Være en person som kjenner til nærområdet

 • Være en den unge kan føle en tilknytning til

 • ikke være for “profesjonell”.

 • kjenner fagfeltet

 • vite hvordan man kommuniserer med barn

 • ha pedagogisk utdanning

 • kunne få kursing og kompetanseutvikling underveis

 • være en ung person som er lett å snakke med

Vi håper innspillene våre er nyttige i arbeidet videre med saken. Ta gjerne kontakt hvis dere har oppfølgingsspørsmål!

Beste hilsener fra

Sentralt ungdomsråd i Oslo

sur@ungorg.no