Forsiden

Høringssvar fra Kompetanse Norge

Dato: 04.09.2020

Kompetanse Norge har registrert høringen og konkludert med at vi ikke tar stilling til forslagene i høringen.