Høring - BIBSYS-framtidig organisering og oppgaver

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:


Høringsuttalelsene er lagret som pdf-filer. For å kunne lese dem må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

ABM-utvikling
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
BIBSYS Referansegruppe for samlinger
BIBSYS Styre
Det teologiske menighetsfakultet
Diakonhjemmet høgskole
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Agder
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Buskerud
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund
Kultur- og kirkedepartementet
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Misjonshøgskolen
Moderniseringsdepartementet
Nasjonalbiblioteket
Norges bank
Norges forskningsråd
Norges handelshøgskole
Norges idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges veterinærhøgskole
Norsk Bibliotekforening
Norsk Fagbibliotekforening
Norsk forskerforbund
Norsk tjenestemannslag
Nærings- og handelsdepartementet
Radiumhospitalet
Riksantikvaren
Samisk høgskole
Statens Forvaltningstjeneste
Statens institutt for rusmiddelforskning
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset Buskerud
Ullevål universitetssykehus
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Universitetsbiblioteket i Trondheim
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund