Høringssvar fra Vestfold og Telemark trafikksikkerhetsutvalg

Dato: 24.02.2021

Vestfold og Telemark trafikksikkerhetsutvalg (FTU) behandlet forslag om førerkort for 16-åringer i møte 24. februar 2021. Vestfold og Telemark FTU stiller seg ikke bak forslaget om førerkort for 16-åringer. Dette er enstemmig. Saken er vedlagt.

Vedlegg