Høringssvar fra UiT Noregs arktiske universitet

Dato: 26.03.2021

Høyringssvaret frå UiT Noregs arktiske universitet er lagt ved som pdf-fil

Vedlagt også to rapportar frå UiT som det er vist til i høyringssvaret

Vedlegg