Høringssvar fra Flekkefjord SV

Dato: 23.03.2021

Høringsvar "Det handler om Norge"

Hilsen Flekkeefjord SV

Steinar Dyrli (leder)

Vedlegg