Høringssvar fra Bodil Natås

Dato: 07.02.2021

Ønskjer busetjing i distrikta, og det må satsast meir på dei. Bønder må få gode arbeidsforhold slik at kortreist mat vert tilgjengelig. Og vi må ha matvaresikkerhet i vårt land. Distrikta utfører verdiskapninga og må difor få den støtta dei treng. Bensin og dieasel er dyrt nok i dag, ikkje alle kan eller vil ha elbil. Vi må også ha kornlager, slik at vi i ei krise greier oss sjøl. Helsetenesta må utbyggjast og politiet kan ikkje ha så lange avstandar til publikum som i dag. Og sist men ikkje minst, ikkje øydelegg naturen med vindturbiner. Vi er avhengig av å ha ein urørt natur. La Norge leve, og ikkje utsett oss for Eøs si globaliseringslinje. Folk flest vil ikkje det

Mvh Bodil Natås