Høringssvar fra Rødøy kommune

Dato: 03.03.2021

Rødøy kommune støtter forslagene i NOU 2020:15. Rapporten inneholder mange viktige tiltak for privat og offentlig sektor. For kommunen er det av stor betydning at flest mulig av tiltakene blir gjennomført. Vi vil likevel fremheve følgende:

  1. Digital allemannsrett er svært viktig for desentraliserte arbeidsplasser og mulighet for hjemmekontor.
  2. Distriktene spiller også en viktig rolle i det grønne skiftet, og det må satses mer på ladestasjoner for elbil og elektrifisering av skipstrafikken (ferger og hurtigbåter).
  3. Fraktkostnadene i distriktene er en betydelig utgift både i næringsdrift og i privat forbruk, som bør utjevnes.
  4. Kombinasjonsdrift (fiskerbonden) har vært et av grunnlagene for bosetting i distriktene. Det er utfordrende å drive fiske i småskala (som biinntekt), samt nyetablering innen fiske og jordbruk. Primærnæringen i små enheter har alltid vært viktig for bosetting i distriktene.
  5. Nedbygging av matjord er et problem i Norge, og med mulighet for småskaladrift er sannsynligheten for å bevare matjorda større. Større tilskudd til kulturlandskapspleie er et konkret bidrag til at distriktene ikke gror igjen.
  6. Infrastruktur (kommunikasjon, samferdsel) er for de fleste i landet en selvfølgelighet, mens vi i distriktene stadig må kjempe for å beholde det vi har, og vanskelig får utvidet tilbudet. Trygghet og forutsigbarhet er svært viktig for bosetting.
  7. Frivillig sektor er viktig for trivsel, aktivitet og samskaping i kommunen. Rødøy kommune ber om at tiltak rettet mot frivillig sektor også vurderes.